Thank You!

Thank You! Skulpturskiss för offentlig miljö står vid infarten till min bostad. Första skissen gjordes 2008.Lämna ett svar