Sorg

SorgDel av projektet jag kallar ”Skulptural kraft”.